Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.

Privatization

Centrul de Apel

E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.gov.md

Cadrul juridic bilateral

Un aspect important al relaţiilor bilaterale îl constituie cadrul juridic bilateral care acoperă practic întreg spectrul de domenii de colaborare bilaterală: economic, medicină şi sănătate, cultură, învăţământ, ştiinţă, sport, agricultură, vamal, turism, standardizare.

În particular menţionăm următoarele acorduri:

În pofida existenţei acestui număr de acorduri, este necesar de a consolida cadrul juridic bilateral, prin negocierea şi semnarea unor acorduri ce ar reglementa o colaborare eficientă şi pragmatică în domeniile de interes comun, în mod prioritar în domeniul comercial-economic. Ambasada preconizează continuarea negocierii proiectelor privind colaborarea în domeniile agriculturii, învăţămîntului, tehnologiilor informaţionale. Ambasada va depune eforturi în vederea semnări cu Statul Israel a unui acord în domeniul pieţii muncii, care este greu de realizat în prezent.