Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.

Privatization

Centrul de Apel

E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.gov.md

Cetăţenia

Cetăţenia Republicii Moldova stabileşte între persoana fizică şi Republica Moldova o legătura juridico-politică permanentă, care generează drepturi şi obligaţii reciproce între stat şi persoană.

Cetăţenia Republicii Moldova este păstrată atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi în alte state, precum şi în spaţiul în care nu se exercită suveranitatea nici unui stat.

Dobîndirea cetăţeniei Pepublicii Moldova prin recunoaştere

Persoana care solicită să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova prin recunoaştere, în baza articolului 12, alineatul (2), literele a),c) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova, avînd domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, se adresează la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova în ţara de domiciliere, sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene la care se anexează în fiecare caz aparte următoarele documente:

Dobîndirea cetăţeniei Pepublicii Moldova prin naturalizare

Persoana care solicită să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova prin naturalizare, conform articolului 17 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova, avînd domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, se adresează la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova în ţara de domiciliere sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi prezintă următoarele documente:

Redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

Persoana care solicită să redobîndească cetăţenia Republicii Moldova, avînd domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, se adresează la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova în ţara de domiciliere sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi prezintă următoarele documente:

Taxele Consulare

Taxele pentru examinarea cererilor de dobîndire/redobîndire cetăţeniei Republicii Moldova se percep conform Ordonanţei Guvernului Republicii Moldova nr.1 din 21 septembrie 2000 privind stabilirea cuantumului taxelor consulare.

Evidenţa consulară

În vederea luării la evidenţă consulară, cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi cu domiciliu permanent sau aflaţi temporar în Statul Israel urmează să prezinte pe adresa Ambasadei paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova (original) şi chitanţa de achitare a taxei consulare (Transfer bancar sau Postal Order).

Taxele pentru luare la evidenţă consulară se percep conform Ordonanţei Guvernului Republicii Moldova nr.1 din 21 septembrie 2000 privind stabilirea cuantumului taxelor consulare.

Copiii in vîrsta de pînă la 16 ani sînt scutiţi de plata taxei consulare pentru luarea la evidenţă consulară.

Atenţie! Ambasada nu acceptă plata în numerar.