Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.

Privatization

Centrul de Apel

E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.gov.md

Documentare

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în Israel (şederea legală sau ilegală nu se ia în consideraţie, cu excepţia minorilor), pot adresa Ambasadei solicitare pentru perfectarea buletinului de identitate şi/sau paşaportului, în următoarele cazuri:

Pentru eliberarea buletinului de identitate solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

Pentru eliberarea paşaportului solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

Menţiuni