Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.Programul de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1” prelungit până în anul 2018
Centrul de Apel Products of Moldova

Relansam Moldova Cod de etică profesională a personalului instituţiilor serviciului diplomatic E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.md

Oportunităţi investiţionale

10 motive de a investi în Republica Moldova:

În afară de aceasta, Guvernul Moldovei a introdus un şir de stimulenţi fiscali în formă de scutiri ale impozitului corporativ, stimulenţi speciali pentru anumite genuri de activitate şi pentru investitorii care îşi desfăşoară activităţile pe teritoriul zonelor economice libere.

Guvernul Republicii Moldova întreprinde acţiuni clare de îmbunătăţire a mediului investiţional şi de reducere a barierelor legislative şi normative pentru investitorii străini.

Programul de dezvoltare a industriei electronice pînă în anul 2015