Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.

Privatization

Centrul de Apel

E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.gov.md

Instituţii oficiale

CONDUCEREA REPUBLICII
Preşedintele Republicii Moldova www.presedint.md
Parlamentul Republicii Moldova www.parlament.md
Guvernul Republicii Moldova www.gov.md

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene www.mfa.gov.md
Ministerul Economiei şi Comerţului www.mec.gov.md
Ministerul Finanţelor www.mf.gov.md
Ministerul Industriei şi Infrastructurii www.mii.gov.md
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare www.maia.gov.md
Ministerul transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor www.mtgd.gov.md
Ministerul Ecologiei şi resurselor Naturale www.mediu.gov.md
Ministerul Educaţiei şi Tineretului www.edu.gov.md
Ministerul Sănătăţii www.ms.gov.md
Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului www.mpsfc.gov.md
Ministerul Culturii şi Turismului www.tourism.gov.md
Ministerul Justiţiei www.justice.gov.md
Ministerul Afacerilor Interne www.mai.gov.md
Ministerul Apărării www.army.gov.md
Ministerul Dezvoltării Informaţionale www.mdi.gov.md
Ministerul Reintegrării www.reintegrare.md
Ministerul Administraţiei Publice Locale www.mapl.gov.md

 

AUTORITĂŢI ADMINISTRATIVE CENTRALE PE LÎNGĂ GUVERN
Biroul Relaţii Interetnice www.bri.gov.md
Biroul Naţional de Statistică www.statistica.gov.md
Serviciul Grăniceri www.border.gov.md
Serviciul Vamal www.customs.gov.md
Serviciul Standardizare şi Metrologie www.ssm.gov.md
Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva" www.moldsilva.gov.md
Agenţia pentru Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului www.acdt.gov.md
Agenţia Agroindustrială "Moldova - Vin" www.aamv.gov.md
Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare www.tender.gov.md
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru www.arfc.gov.md
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei www.cccec.gov.md
Camera de Licenţiere www.licentiere.gov.md
Agenţia Sportului www.sport.gov.md
Agenţia "Apele Moldovei"