Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.

Privatization

Centrul de Apel

E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.gov.md

MIEPO

MIEPO este o organizaţie de stat care se subordonează direct Ministerului Economiei şi Comerţului Republicii Moldova. Obiectivul său major este dezvoltarea socială şi economică a Republicii Moldova şi a cetăţenilor săi prin intermediul activităţilor de atragere a investiţiilor şi promovare a exportului. De fapt MIEPO are două obiective principale:

MIEPO este divizat în patru departamente care colaborează strâns în vederea realizării obiectivelor organizaţiei: