Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1” prelungit până în anul 2018
Centrul de Apel Products of Moldova

Relansam Moldova Cod de etică profesională a personalului instituţiilor serviciului diplomatic E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.md

Ştiri din Moldova

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul aparatului central:

Direcţia generală integrare europeană

Direcţia cooperare politică cu UE
Ataşat – 01 post

Direcţia cooperare economică şi coordonare sectorială cu UE
Ataşat – 02 posturi

Direcţia cooperare regională
Ataşat – 01 post

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
Ataşat – 2 posturi

“Dosarul de concurs” poate fi depus personal la sediul MAEIE (str. 31 August 1989, nr. 80, MD – 2012, mun. Chişinău) sau prin poştă, până la data de 01 august 2017 (inclusiv), ora 17.00.

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este disponibilă aici, dar şi pe panoul informaţional de la sediul MAEIE.
Contacte: telefon: 578 281 / 578 333 / 578 307;
e-mail: dplc@mfa.md