Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.Programul de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1” prelungit până în anul 2018
Centrul de Apel Products of Moldova

Relansam Moldova Cod de etică profesională a personalului instituţiilor serviciului diplomatic E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.md

Ştiri din Moldova

UE a publicat raportul privind implementarea Acordului de Asociere de către Republica Moldova

UE a publicat raportul privind implementarea Acordului de Asociere de către Republica Moldova
5 aprilie, Chișinău – Uniunea Europeană a publicat astăzi Raportul privind implementarea de către Republica Moldova a Acordului de Asociere în perioada martie 2017 – martie 2018.

Raportul trece în revistă evoluţiile în domeniile vizate de Acordul de Asociere relevând îmbunătăţirea situaţiei economice, progresele în implementarea unor reforme, consolidarea implementării Zonei de Liber Schimb Complex și Cuprinzător (DCFTA) şi respectiv creşterea cu 18% comparată cu aceeaşi perioadă a anului precedent a comerţului cu UE, implementarea programului de cooperare cu FMI, continuarea reformei administraţiei publice, reformele iniţiate în domeniul cercetării şi inovării.

Direcţiile prioritare pentru continuarea reformelor sau accelerarea acestora sunt în consonanţă cu acţiunile întreprinse în domeniile respective de autorităţile Republicii Moldova. Sprijinul pe care UE îl oferă în acest sens, reiterat şi cu ocazia publicării Raportului, este deosebit de important.

Asemenea rapoarte sunt publicate cu regularitate de UE înaintea reuniunilor Consiliilor de Asociere cu ţările partenere care implementează Acorduri de Asociere. Acţiunile întreprinse în implementarea agendei de reforme asumate de Republica Moldova vor fi discutate cu partenerii europeni în cadrul reuniunii Consiliului de Asociere RM-UE, care va avea loc la începutul lunii mai 2018, la Bruxelles.