Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.Privatization

Centrul de Apel

E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.gov.md

Ştiri din Moldova

IPRE a prezentat raportul alternativ privind implementarea Acordului de Asociere RM - UE

IPRE a prezentat raportul alternativ privind implementarea Acordului de Asociere RM - UE
10 septembrie, Chișinău  - Secretarul de Stat, Daniela Morari, a participat la prezentarea Raportului alternativ privind implementarea Acordului de Asociere RM - UE pentru semestrul I  al anului curent, elaborat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în colaborare cu fundația germană Konrad Adenauer și Platforma Națională a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic.

Trecând în revistă analiza realizată de autorii Raportului, Daniela Morari a menționat că MAEIE salută acest exercițiu de raport alternativ, aduce o plus valoare efortului instituţiilor de linie în implementarea prevederilor Acordului de Asociere, recomandările formulate vor fi examinate şi luate în consideraţie în procesul de realizare a PNAIAA. ”La elaborarea unor asemenea rapoarte, este important să vedem imaginea de ansamblu a progresului existent, dar, în același timp, să facem și o distincție dintre acțiunile ce țin nemijlocit de implementarea Acordului de Asociere, acțiunile ce țin de obținerea asistenței macro-financiare din partea UE, acțiunile ce țin de situația internă, care influențează apropierea țării noastre de standardele europene, etc.”, a subliniat secretarul de stat.

Daniela Morari a mai vorbit despre prioritățile Republicii Moldova pentru perioada imediat următoare, inclusiv despre diversificarea exporturilor către piața europeană prin obţinerea permisiunii de export a produselor de origine animalieră (carne de pui si ouă de categoria B), precum şi efortul instituţiilor pentru implementarea deplină a condiţionalităţilor prevăzute pentru asistenţa macrofinanciară din partea UE.

Raportul de progres al Guvernului privind realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE 2017-2019 a fost prezentat în luna iulie curent, şi poate fi găsit pe site-ul MAEIE: Link