Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.Privatization

Centrul de Apel

E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.gov.md

Ştiri din Moldova

Reuniunea funcţionarilor de nivel înalt a Parteneriatului Estic a avut loc la Bruxelles

Reuniunea funcţionarilor de nivel înalt a Parteneriatului Estic a avut loc la Bruxelles

4 octombrie, Bruxelles –  Evoluţiile recente privind implementarea celor 20 Obiective ale Parteneriatului Estic (PaE) pentru 2020 şi propuneri privind celebrarea a 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic au fost discutate la reuniunea funcţionarilor de nivel înalt a PaE. 

Secretarul de stat Daniela Morari a trecut în revistă progresele înregistrate și s-a referit la priorităţile Republicii Moldova pentru perioada următoare. A fost subliniat interesul în consolidarea dialogului RM-UE pe probleme de securitate. În domeniul economic a fost apreciată lansarea dialogului între UE și cele trei țări asociate cu privire la implementarea DCFTA și încurajată continuarea interacțiunii în acest format. În domeniul conectivității a fost evidențiată importanța implementării practice a conceptului extinderii spre Est a rețelei de transport trans-europene (TEN-T).   

În legătură cu aniversarea în 2019 a zece ani de la lansarea Parteneriatului Estic, secretarul de stat Daniela Morari a sprijinit organizarea unui eveniment de nivel înalt cu acest prilej în primăvara anului viitor. A fost subliniată relevanța lansării unei reflecţii despre obiectivele Parteneriatului pe termen lung, după anul 2020. 

Discuțiile purtate la reuniune au demonstrat interesul instituțiilor europene, statelor membre ale UE și partenerilor estici de a spori vizibilitatea Parteneriatului prin valorificarea și promovarea beneficiilor pentru cetățeni. Reuniunea de astăzi a contribuit la pregătirea reuniunii ministeriale a Parteneriatului Estic care va avea loc la mijlocul lunii octombrie.