Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.

Privatization

Centrul de Apel

E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.gov.md

Ştiri din Moldova

MAEIE a publicat raportul privind realizarea PNAAA în anul 2018

MAEIE a publicat raportul privind realizarea PNAAA în anul 2018

5 februarie 2019, Chişinău – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a publicat Raportul privind realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019 (PNAAA) în anul 2018.

Raportul se referă la acţiunile cele mai importante planificate pentru perioada respectivă, inclusiv restanţele înregistrate. Informaţia detaliată privind realizarea fiecărei măsuri poate fi accesată pe platforma online de raportare PlanPro.

Evaluarea cantitativă a nivelului de realizare a PNAAA pentru perioada de raportare (2018) indică implementarea acestuia în proporţie de 64,68%.

Analiza ratei de transpunere în legislaţia naţională a actelor UE în baza angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere, relevă că în conformitate cu evaluarea instituţiilor vizate din numărul total de acte UE au fost transpuse integral 40,83%, transpuse parţial 11,89% şi rămân încă a fi transpuse 47,28%.