Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.

Privatization

Centrul de Apel

E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.gov.md

Ştiri din Moldova

Cooperarea Republicii Moldova cu OIM a fost discutată la Geneva

Cooperarea Republicii Moldova cu OIM a fost discutată la Geneva
3 aprilie 2019, Geneva – Implementarea Pactului Global pentru Migraţie și maximizarea impactului pozitiv al migraţiei sigure şi ordonate asupra dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova au fost discutate în cadrul întrevederii secretarului de stat Tatiana Molcean cu directorul general al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, Antonio Vitorino.
 
În cadrul discuţiei, oficialii au efectuat un schimb de opinii pe marginea perspectivelor de implementare a Pactului Global pentru Migraţie, adoptat în decembrie 2018 în cadrul Conferinţei interguvernamentale de la Marrakesh, precum şi a oportunităţilor de maximizare a impactului pozitiv al migraţiei sigure şi ordonate asupra dezvoltării socio-economice a ţării.

Tatiana Molcean a relatat Oficialului OIM despre priorităţile Republicii Moldova în domeniul migraţiei, precum eforturile Guvernului de consolidare a capitalului uman, investiţii în dezvoltarea competenţelor şi facilitarea recunoaşterii reciproce a competenţelor şi calificărilor; asigurarea coeziunii sociale şi, nu în ultimul rând, gestionarea frontierelor ţării într-un mod integrat, sigur şi coordonat.

Directorul Vitorino, la rândul său, a menţionat experienţa pozitivă a Republicii Moldova în domeniul migraţiei, îndeosebi în ceea ce priveşte crearea mecanismului pentru integrarea migraţiei în strategiile şi politicile naţionale de dezvoltare, precum şi monitorizarea şi evaluarea fenomenului migraţiei în baza Indicatorilor de Gestionare a Migraţiei elaboraţi de OIM.