Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.

Privatization

Centrul de Apel

E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.gov.md

Ştiri din Moldova

Cooperarea Republicii Moldova cu UNIDO discutată la MAEIE

Cooperarea Republicii Moldova cu UNIDO discutată la MAEIE

13 mai 2019, Chişinău – Cooperarea Republicii Moldova cu Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO), precum şi procesul de implementare a Programului Cadru de Ţară (PCȚ) al UNIDO pentru dezvoltarea industrială durabilă şi incluzivă a Republicii Moldova pentru anii 2019-2023, au fost discutate în cadrul întrevederii secretarului de stat, Tatiana Molcean, cu coordonatorul de programe al UNIDO, Solomiya Omelyan.

În cadrul discuţiei oficialii au efectuat un schimb de opinii privind nivelul de cooperare dintre Republica Moldova şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială şi obiectivele prioritare, dar şi mecanismul de coordonare şi monitorizare a implementării PCŢ (2019-2023).

În context, Tatiana Molcean a apreciat înalt asistenţa acordată ţării noastre de către UNIDO, menţionând că „semnarea şi lansarea Programului Cadru de Ţară al UNIDO în Republica Moldova reprezintă un pas important în planificarea strategică  şi realizarea acţiunilor prioritare pentru dezvoltarea incluzivă şi sustenabilă a industriei în Republica Moldova”.

La rândul său, Reprezentantul UNIDO a subliniat importanţa coordonării acţiunilor în procesul de implementare a Programului Cadru de Ţară, precum şi demararea eforturilor în vederea suscitării interesului altor parteneri internaţional cointeresaţi în valorificarea obiectivului de dezvoltare sustenabilă a diferitor ramuri ale industriei din Republica Moldova.

Amintim că Programul Cadru de Ţară al UNIDO pentru dezvoltarea industrială durabilă şi incluzivă a Republicii Moldova pentru anii 2019-2023, a fost elaborat cu suportul organizaţiei şi este bazat pe priorităţile naţionale, fiind consultat cu autorităţile moldoveneşti de resort, precum şi sectorul privat.