Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1” prelungit până în anul 2018
Centrul de Apel Products of Moldova

Relansam Moldova Cod de etică profesională a personalului instituţiilor serviciului diplomatic E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.md

Noutăţile Ambasadei

Participarea Ambasadorului Gabriela Moraru la aniversarea a 69 a Zilei Independenței Statului Israel

La 2 mai curent, Statul Israel a marcat cea de-a 69 aniversare a Zilei Independenței. La reședința Președintelui Statului Israel au fost invitați șefii misiunilor acreditate în Statul Israel, numeroși politicieni, formatori de opinie, deputați, ziariști. Președintele și prim-ministrul Statului Israel au vorbit cu demnitate despre realizările Israelului recunoscute pe plan mondial: societate democratică, dezvoltare economică, tehnologii avansate, implementate în diferite sfere ale economiei.