Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1” prelungit până în anul 2018
Centrul de Apel Products of Moldova

Relansam Moldova Cod de etică profesională a personalului instituţiilor serviciului diplomatic E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.md

Noutăţile Ambasadei

Întrevederea Ambasadorului Gabriela Moraru cu Vicepreședintele Knessetului, dna Tali Ploskov

Cu prilejul marcării celor 25 de ani de la stabilirea relațiilor bilateral dintre Republica Moldova și Statul Israel, Ambasadorul Gabriela Moraru a avut o întrevedere cu dna Tali Ploskov, Vicepreședintele Knessetului. A fost trecut în revistă stadiul actual al relațiilor bilateral, în special pe domeniul parlamentar, analizate rezultatele vizitei dnei Vicepreședinte în Republica Moldova, stabilite prioritățile de colaborare de viitor pe dimensiunea parlamentară. Mesajul de felicitare al doamnei Tali Ploskov cu ocazia marcării celor 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre ambele state – prosperare, fericire poporului moldav, realizări frumoase în colaborarea bilaterală dintre ambele state, inclusiv cpe dimensiunea parlamentară!