Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1” prelungit până în anul 2018
Centrul de Apel Products of Moldova

Relansam Moldova Cod de etică profesională a personalului instituţiilor serviciului diplomatic E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.md

Noutăţile Ambasadei

Întrevederea Ambasadorului Gabriela Moraru cu Ministrul Apărării Statului Israel

În contextul marcării celor 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Statul Israel, la 21 iunie curent, Ambasadorul Gabriela Moraru a avut o întrevedere cu dl Avigdor Lieberman, Ministrul Apărării Statului Israel, în cadrul căreia a fost trecut în revistă stadiul actual al relațiilor bilaterale. Ministrul apărării a salut dialogul consistent din anul curent, exprimându-și speranța că acesta va fi continuat întru prosperarea ambelor state.