Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.Programul de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1” prelungit până în anul 2018
Centrul de Apel Products of Moldova

Relansam Moldova Cod de etică profesională a personalului instituţiilor serviciului diplomatic E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.md

Noutăţile Ambasadei

Întrevederea Ambasadorului Republicii Moldova cu Ministrul Imigrației și Absorbției

În contextul marcării celor 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Statul Israel, la 26 iunie curent, ambasadorul Gabriela Moraru a avut o întrevedere cu dna Sofa Landver, Ministrul Imigrației și Absorbției Statului Israel, președintele părții israeliene a comisiei mixte interguvernamentale de colaborare comercial – economică moldo-israeliană, în cadrul căreia au fost abordate principalele priorități ale cooperării bilaterale dintre ambele state pentru a doua jumătate a anului curent. A fost efectuat un schimb de opinii privind situațiile politice, economice și culturale din ambele state, reiterată dorința părții israeliene de a continua aprofundarea colaborării în diferite domenii. Cu ocazia marcării celor 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre ambele state, dna Landver a transmis sincere felicitări de pace și prosperare poporului moldav.