Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.Programul de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1” prelungit până în anul 2018
Centrul de Apel Products of Moldova

Relansam Moldova Cod de etică profesională a personalului instituţiilor serviciului diplomatic E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.md

Noutăţile Ambasadei

Vizita delegației BRD și IOM în Statul Israel

În perioada 8-10 decembrie curent, o delegație a BRD și IOM a efectuat o vizită în Statul Israel. Scopul vizitei – consultații cu diaspora israeliană în urma vizitei efectuate de delegația Republicii Moldova în Statul Israel, condusă de dlui Pavel Filip, prim-ministrul Republicii Moldova, în perioada 8-10 noiembrie curent. Au fost elucidate problemele cu care se confruntă muncitorii moldoveni, colectate și analizate solicitările acestora, a fost studiată experiența Statului Israel în activitatea sa cu diaspora israeliană.