Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.

Privatization

Centrul de Apel

E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.gov.md

Noutăţile Ambasadei

Conferință internațională în domeniul inovațiilor agricole organizată de MASHAV

Agenția israeliană de cooperare internațională pentru dezvoltare (MASHAV) a desfășurat pe 20 martie curent, la Shefayim, Israel, o Conferință internațională pentru valorificarea inovațiilor agricole ale Israelului în vederea realizării scopurilor de dezvoltare durabilă stabilite ce către Organizația Națiunilor Unite. La for a participat și Consilierul Ambasadei Republicii Moldova în Statul Israel.

Participanții la conferință au luat cunoștință de o serie de practici și inovații ale Israelului în domeniul agricol și al managementului apelor, fiind discutateposibilitățile de utilizare a tehnologiilor israeliene pentru creșterea producției agricole în diverse țări, care includ aplicarea unei serii de soluții neconvenționale în vederea asigurării securității alimentare, precum și experiența Israelului în domeniul acvatic, inclusiv tratarea și desalinizarea apelor.

De menționat că mai mulțireprezentanți ai Republicii Moldova au participat în diverse perioade la mai multe cursuri de instruire în domeniuldezvoltării organizate de către MASHAV.