Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.

Privatization

Centrul de Apel

E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.gov.md

Noutăţile Ambasadei

Participarea reprezentatelor departamentelor educație din Republica Moldova la cursul organizat de MASHAV

În perioada 3-20 iunie 2018, trei reprezentante ai departamentelor educație din Briceni, Fălești și UTA Găgăuzia au participat la cursul „Creative thinking and innovation in the field of special education”, organizat de Agenția Israeliană MASHAV. Anual Agenția MASHAV acordă asistență experților din Republica Moldova în domeniile inovațiilor și tehnologiilor utilizate în sectorul agricol, sănătate, învățământ, precum și alte domenii necesare implementării reformelor în statul nostru.